دانلود رایگان


مديريت - دانلود رایگان



دانلود رایگان در این فایل مدیریت, مورد پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده, فهرست مطالب, و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

دانلود رایگان مديريت تحقیق در مورد مديريت
مديريت:
فرآيند بکار گيري مؤثر و کارآمد منابع انساني و مادي از طريق برنامه ريزي، سازماندهي بسيج منابع و امکانات، هدايت، وکنترل که در چهارچوب يک نظام ازرشي پذيرفته شد براي رسيدن به اهداف تهيه شده است.
مدير:
فردي است که مسئوليت عملکرد دو يا چند نفر از افراد سازمان را بعهده دارد.
علم مديريت:
بخشي از دانش مديريت است که از طريق آموزش بدست مي آيد.
هنر مديريت:
بخشي از دانش مديريت است که از طريق کسب تجربه و بکارگيري آن بدست مي آيد.
مدير لايق:
مديري است که حداقل نتيجه قابل قبول را با استفاده از ابزارهاي مثل تشويق، تنبيه، کسري حقوق و .... بدست آورد.
مدير مؤثر:
مديري است که بتواند 90-80 درصد توانايي هاي افراد را به فعليت رسانده و بکار مي گيرد.
اثربخشي:
ميزان و درجه رسيدن به هدف را نشان مي دهد.
کارآيي:
شاخصي است که نتيجه بدست آمده را در مقايسه با صنايع مصرف شده
( هزينه) اندازه گيري مي کند.
 اگر کارآيي و اثربخشي را برروي 2 محور به صورت بالا نشان دهيم از ترکيب اين 2 حالتهاي مختلفي ايجاد مي شو ند ما چهار حالت از اين حالتها را بررسي مي کنيم.
وضعيت(1) اثربخشي پائين مي باشد بدين معني که ما به هدف نرسيديم اما از طرفي کارآيي هم پائين است بدين معني است که منابع را به هدر داده است.
وضعيت(2) اثربخشي پائين مي باشد و کارآيي ما به هدف نرسيديم و همچنين کارآيي بالا و همچنين منابع را به هدر نداده است و منابعي را هم از دست نداديم.
وضعيت(3) به هدف رسيديم و منابع زيادي همه به هدر داده ايم، اثربخشي زياد کارايي کم
وضعيت(4)اثربخشي زياد هدف رسيديم کارآيي زياد منابع را به هدر نداده ايم.
3- سطح مديريت :
1-سطح مديريت عالي: در اين سطح مديران بالاي سازمان قرار دارند و وظيفه آن تهيه و تنظيم برنامه ريزي کل سازمان
2-سطح مديريت مياني: حد واسط بين مديران عالي و مديران عملياتي هستند وظيفه اين نظارت و گزارش گيري مديران رده پائين و ارائه گزارش به مديران راه بالا است.
مديران عملياتي يا سرپرست ها:
تعداد آنها از ديگر مديران بيشترند و افرادي هستند که برنامه ها کوتاه مدت را انجام مي کنند و بيشتر وقت خود را صرف مسائل زودگذر مي شود.
3 نوع مهارت وجود دارد:
1- مهارت( کلي) ادراکي: اين مهارت به معني توانايي درک سازمان درجات کلي و جهت دادن به سازمان است. همانطور که اين شکل نشان مي دهد مديران عالي به ميزان بالايي به اين نوع مهارت نياز دارند. اين نوع مديران به ميزان خيلي کم به مهارت فني نياز دارند.

فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش )
تعداد صفحات : 116
بانک تحقیقات رشته مدیریت


مدیریت


مدیر


علم مدیریت


هنر مدیریت


مدیر لایق


مدیر مؤثر


اثربخشی


کارآیی


مدیران عملیاتی یا سرپرست ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه