دانلود رایگان


تحقيق با عنوان منطق فازي - دانلود رایگاندانلود رایگان واژه منطق فازی در ادبیات بدو بکار رفته است.به معنای وسیع کلمه منطق فازی به عنوان سیتمی از مفاهیم اصول و روشها برای نوعی از استدلال که بر پایه ?

دانلود رایگان تحقيق با عنوان منطق فازي تحقيق با عنوان منطق فازي درفرمت ورد 41 صفحه قابل ويرايش


_ منطق هاي چند ارزشي ياmultivalued logics
اكنون بدرستي مي توان درك نمود كه تنها قضاياي مربوط به رخدادهاي اينده نيستند كه داراي مشكل عدم تعيين اند.دررشته هايي مثل مكانيك كوانتوم‘ارزش درستي بعضي از قضايا ذاتا داراي خواصيت عدم تعيين مي باشند. يكي از علل اين وضعيت ممكن است محدوديتهاي پايه اي و اساسي در اندازه گيريهاي پديده هاي بسيار بسيار ريز[1] باشد. اين موضوع با ملاحظه اصل معروف عدم قطعيت هايزنبرگ[2] قابل درك است . بنابراين براي قضاوت روي اين قضايا بايستي چهارچوبهاي منطقي كه قادربه ملحوظ نمودن عدم حتميت وعدم قطعيت باشد تدوين نمود . اينگونه منطقهارا منطق چند ارزشي نامند .
منطقهاي چندارزشي با تخفيف دو حالت صحيح وغلط درمنطق دو ارزشي كلاسيك وتجويز ارزشهاي درستي بيشتر از اين دو حد [4] اغاز ميگردند . اين ارزشها را ارزشهاي مياني [5] نامند . در منطق سه ارزشي تنها يك ارزش درستي مياني وجود دارد . در منطقهاي سه ارزشي موجود معمولا سه ارزش صفر‘نيم ويك بكار رفته

اند . بكار بردن ارزش درستي ميانه طبيعتا روي تعاريف جدول- درستي ادات پنجگانه منطق كلاسيك تاثيرگذاربودهاست. ليكن بدليل اتكا استدلات دراينگونه منطقها باادراكات مربوط به معاني قضاياي مركب بياني ‘تمامي ويژگيهاي ادات
پنجگانه منطق كلاسيك با تعاريف اين ادات در منطق سه ارزشي كاملا سازگاري ندارند . البته عملگر نفي را كه در ان متمم قضيه p(¬p) با p-1 تعريف شده را بايستي مستثني نمود.جدول 1دانلود رایگان تحقیق درباره منطق فازی


دانلود تحقیق درباره منطق فازی


دانلود تحقیق منطق فازی


تحقیق منطق فازی


منطق فازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوينت با عنوان کاربرد های فناوری هسته ای بانضمام برق هسته ای گزینه ای اجتناب ناپذیرپاورپوینت در مورد متغيرها

پاورپوینت در مورد متغيرهاپاورپوینت جغرافيا

پاورپوینت جغرافيا