دانلود رایگان


پاورپوینت روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به روش دفع پسماندهای جامد بیمارستانی پرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني نوع فایل: power point
قابل ویرایش 42 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
پسماندهاي پزشکي :
پسماندهائي است که طي فرايند بهداشت و درمان توليد مي شود.(سازمان بهداشت جهاني)
تقسيم بندي مواد زايد بيمارستاني :
آلمان :
بر حسب روش دفع
1- مواد زايد ، دفع بروش بهداشتي (زباله خانگي)
2- مواد زايد ، سوزاندن با شرايط خاص (بانک خون ، قسمتهاي بدن ، بخش جراحي)
3- مواد زايد ، دفع با روش ويژه (مواد شيميائي ، مواد راديو اکتيو ، مواد قابل اشتعال و قابل انفجار)
فرانسه :
1- مواد زايد ويژه ( مواد بيولژيکي بخشها – مواد آناتوميکي – مواد ويژه – مواد راديواکتيو - مواد راديولژي و آزمايشگاه - مواد داروئي)
2- مواد آشپزخانه و شبه خانگي (مواد بخشها – مواد حاصل نظافت – کيسه پلاستيکي و کاغذ)
3- ساير مواد (اداري – تجهيزات اسقاطي – مواد ذايد حجيم – مواد باغباني)
ايران :
1- ترکيب معمولي
2- زباله خطرناک با مديريت مخصوص

فهرست مطالب و اسلایدها:
انواع زباله ها
مواد زائد خطرناک (مخاطره آميز)
پسماندهاي پزشکي
تقسيم بندي مواد زايد بيمارستاني
کميت مواد زايد بيمارستاني
زباله هاي پزشکي
زباله هاي خطرناک
مراحل کنترل مواد زايد خطرناک
مواد زايد بيولژيکي
روشهاي دفع
پرسشنامه بررسي نحوه جمع آوري و دفع زباله
اطلاعات عمومي
نحوه مديريت
اطلاعات مربوط به حمل و دفع زباله
زباله سوز
روشهاي رايج امحاء پسماندهاي بيمارستاني
ويژگيهاي يك امحاءكننده خوب
مواد زائد قابل سوزاندن
پسمانده هائي که قابل سوزاندن نيست
درصد مواد خروجي ناشي از سوزاندن
زباله سوز مناسب
مواد حاصل از احتراق
دستگاه زباله سوز
نظر اتحاديه اروپا راجع به زباله سوز : EC2000/76
انواع دستگاه زباله سوز (برحسب نوع سوخت)
انواع زباله سوز (برحسب عملکرد)
عوامل موثر در عملکرد زباله سوزها
مراحل سوختن در زباله سوز
روند کار دستگاه زباله سوز
شماي کلي دستگاه زباله سوز
پنج مرحله تصفيه گازها
زباله سوز تک اتاقه
زباله سوز پيروليتيک
آلاينده هاي خروجي از زباله سوزها و اثرات آنها بر انسان
استاندارد آلاينده هاي خروجي


پاورپوینت


روش دفع پسماندهای جامد


بیمارستانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت كاربرد نيسين و ديگرباكتريوسين ها درحفاظت محصولات لبني

بیهوشی موضعی و عمومی PPT