دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره مذاکره چیست؟
žگفتگو برای رسیدن به توافق ؟
žتعامل برای اخذ امتیاز ؟
žگفتگو برای رسیدن به موفقیت ؟
žبرقراری ارتباط برای رسیدن به توافق ؟
مذاکره:
žفرهنگ مارین وبستر : عمل یا فرایند گفت و گو با دیگري براي دستیابی به توافق بر سر مسئله اي.
žدر فرهنگ امریکن هری تیج : عمل یا فرایند گفت و گو با دیگران براي دستیابی به توافق یا یک موافقت نامه.
مذاکره - فرآیندی است که طی آن طرفین تلاش می کنند تا در رابطه با یک موضوع مشترک که در رابطه با آن اختلاف یا تعارض دارند به نتیجه و یا تصمیم مشترکی برسند . هدف هر نوع مذاکره ای رسیدن به نتیجه برد – برد است .
مدیریت تعارض :
امروز صاحبنظران مدیریت براین باورند که نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است و وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت در همه سازمان ها اعم از صنعتی ، اداری ، خدماتی ، آموزشی و مانند آنهاست.
تعارض زمانی رخ می دهد که :
دو یا چند نفر از افراد در مقابل یکدیگر قرار گیرند، زیرا نیازها، خواسته ها، اهداف و ارزش های آن ها متفاوت است.
به عبارت دیگر:
تعارض فرایندی است که : در آن فردی در می یابد که شخص دیگری به طور منفی روی آن چیزی که او تعقیب می کند تأثیرگذاشته است.
سطوح تعارض:
درون فردي
ميان فردي
درون گروهي
ميان گروهي
درون سازماني
منابع تعارض :
اهداف و افقهای زمانی ناسازگار
تداخل اختیارات
سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ
وابستگی متقابل وظایف
منابع ناکافی
مغایرتهای منزلتی
روش هاي مختلف حل تعارض:
مذاكره
ميانجيگري
سئوالات اساسی تعارض :
چه کسی در تعارض است ؟
منبع تعارض چیست ؟
سطح تعارض چه میزان است ؟
مهارتهای مذاکره:
žآشنايي با فرهنگ ها
žانتخاب محل مذاكره
žآراستگي ظاهر
žرعايت ادب واحترام (حريم ها و حرمت ها)
žآشنايي با روانشناسي عمومی (شخصیت)
žبرقراري ارتباط موثر
žهنر سخنوري
žچهره شناسي
žزبان بدن
آنچه در شناخت بيشتر مخاطب و ارتباط موثرتر به ما كمك كند ما را يگ گام به موفقيت نزديكترخواهدكرد.
ویژگی های بارز طرف های خارجی در مذاکره:
چيني ها : معمولا با مترجم هستند بوروكراتيك عمل مي كنند و وقت زيادي مي گيرند.
ژاپني ها : تيمي وسازماندهي شده با تخصص هاي مختلف اقدام مي كنند. درپايان صورتجلسه اي را باانصاف تهيه وآنچه درمذاكره گذشته مي آورند. رونوشت اين صورتجلسه را براي اطلاع مدير خويش ازروند موفقيت يا شكست مذاكرات ارسال مي نمايند.
آلماني ها : منطقي هستند.نمايندگان شركتهاي كوچك وخانوادگي به راحتي قابل كارهستند اما شركتهاي بزرگي مانند AEG ، کروپ و زیمنس و..... اهل بوروكراسي هستند.
ايتاليايي ها : پيشنهادات غيرمتعارف وپنهاني دارند. بايست ازخويشتن بيشتر مراقبت كنيم.
فرانسوي ها : نرمش ندارند ومارا جهان سومي مي دانند.
فنلاندي ها : راحتند راحت مذاكره معامله مي كنند.
سوئدي ها وسوئيسي ها : منظم وخوش قولند.
هلندي ها : حرفه اي ترين مذاكره كنندگان
آشنايي با فرهنگ ها:
žبا شناخت فرهنگ و شیوه های زندگی مخاطب گام بلندی در راه یک مذاکره سالم برداشته ایم
محل مذاكره يا زمين فوتبال:
انتخاب محل مذاكره:
1-درزمين خويش
2-درزمين حريف
3-درزمين ثالث(ميزبان كيست؟)
شرايط فيزيكي مكان مذاكره:
1-جلوه = (عدم تمركز)
2- نورشديد = (ناآرامي)
3- حرارت = (كلافگي)
پذيرايي
1-نوعي لطف واحسان است.
2-معمولا ميزبان تعيين كننده تر از مهمان است.
هديه:
1-نوعي لطف و احسان است.
2-گيرنده را مرهون و از نظر رواني مجبوربه جبران مي كند.
3-گيرنده هديه خود به خود در مرتبه اي پايين تر از هديه دهنده قرار مي گيرد.
آراستگي ظاهر:
جسماني:
استراحت
استحمام
اصلاح سرو صورت
عطر (بوي خوش)
آراستگي مو
پوشش (لباس):
لباس رسمي
لباس غيررسمي
رنگ لباس
همنشيني رنگ لباس ها
آراستگي لباس
رعايت ادب واحترام (حريم ها وحرمت ها):
حريم ها:
خصوصي-شخصي- اجتماع - عمومي
ترتيب وقت (وقت شناسي)
ترتيب درآوردن لباس
ترتيب قراردادن اشيا
ترتيب نشستن
ترتيب ايستادن
ترتيب قدم زدن
استعمال دخانيات= تجاوز به حريم ديگران
حرمت ها:
تقدم درسلام
تقدم دركلام
تقدم درمعرفي (كارت ويزيت )
تقدم دردست دادن
تقدم درورود وخروج
تقدم درپذيرايي
برقراري ارتباط موثر
ارتباط چيست:
خوب سؤال كردن:
طرح سوال باز
طرح سوال غيرمستقيم
يادداشت وخلاصه برداري
طرح استنباط واحساس درموقع مناسب
سكوت
žخوب شنيدن:
گوش سپردن
حواس ديگرخودرامشغول نكردن
گوينده رانگاه كردن
ذهن راروي صحبت گوينده متمركزكردن
صبروسكوت كردن
آشنايي با هنر سخنوري
سخنوري چيست:
برقراري ارتباط براي اقناع و ترغيب مخاطب يا مخاطبان :
1-شيوا سخن گفتن اولين توانايي لازم براي مذاكره است.
2-خوش بياني (خونگرمي) طرح بحث خاص(نقل حكايت مثال ياشعر)
3-نظم افكار وترتيب رشته سخن
زبان حالات:
نشانه های فکر باز :
- دست های از هم باز شده
- دکمه های باز کت
نشانه های احتیاط کاری :
- دست به سینه بودن
- دست های مشت شده
- پاهای روی هم افتاده
- اشاره کردن با انگشت سبابه
نشانه های فکر کردن/ تجزیه و تحلیل :
- ژست های مختلف دست روی صورت
- نوازش چانه
- برداشتن و پاک کردن عینک
- خاراندن سر
- از بالای عینک نگاه کردن
- از سر میز بلند شدن و قدم زدن
نشانه های اطمینان:
- کمر به صورت راست شده و عمودی
- دست ها در جیب های کت با شست های بیرون آمده از آن ها
نشانه های نا آرامی و عصبی بودن :
- صاف کردن گلو
- نیش گون گرفتن پوست
- پوشاندن دهان با دست ها هنگام صحبت کردن
- آه کشیدن
- بازی کردن با پول های داخل جیب
نشانه های شک داشتن :
- نگاه نکردن به طرف مقابل
- یکوری نگاه کردن
- بستن دکمه های کت
- دست به سینه شدن
- مالیدن چشم ها
آشنايي با زبان بدن:
الکساندر لوون:
هنگامی که انسان تفسیر زبان حالت بدن را یاد می گیرد، هیچ واژه اي را به اندازه آن روشن و واضح نمی یابد
žزبان بدن (Body Language) بخشي از ارتباط غيرلفظي است.
ž زبان لفظي7% ، صوت (آهنگ-ريتم-لحن) 38% وزبان بدن 55% از ارتباط را تشكيل مي دهند.
žحركات واشارات مانندحروفي هستندكه دركناريكديگرقرارگرفته وكلمات را مي سازند.
žپيوستگي حركات واشارات درموقعيتهاي متفاوت جملاتي مي سازندكه پيام هاي مختلفي رامنتقل مي كند.
žباتوجه به ارتباط نزديك روان آدمي باحركات واشارات صادره از وي و نيمه آگاهانه بودن آن زبان صادقانه تري است.
žزبان بدن ما را به حقايق ماوراي گفتگو آشنا مي كند.
žزبان بدن ما رادربرقراري ارتباط بهتربامخاطب وانتقال پيامهايمان ياري مي دهد.
شامل 88 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان پاورپوینت اصول و فنون مذاکره – کافی نت آسنا

پاور پوینت, مقاله و تحقیق اصول مذکره, اصول و فنون مذاکره, اصول و فنون مذاکره موفق, پاور پوینت رایگان, پاور پوینت مذاکره, دانلود رایگان پاورپوینت اصول و فنون مذاکره, فنون مذاکره. پیوند یکتا.

دانلود بهترین و باکیفیت ترین پاورپوینت رایگان در مورد اصول ...

پاورپوینت رایگان در مورد اصول و فنون مذاکره موفق| پاورپوینت در مورد اصول و فنون ...

دانلود پایان نامه اصول و فنون مذاکرات تجاری - پروژه دات کام

... اصول و فنون ... تعریف علمی قمار در مذاکره ها و ... دانلود آرشیو پاورپوینت های ...

اسلایدهای درس اصول و فنون مذاکره - سبک زندگی ارزش آفرینانه

فیشر، راجر و ویلیام یوری (۱۳۷۵)، اصول و فنون مذاکره، مترجم مسعود حیدری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی. کابلی، علی، کارگاه آموزشی خلاقیت در اصول و فنون مذاکره.

اصول و فنون مذاکره+ppt - defiles.ir

اصول و فنون مذاکره+ppt - پاورپوینت فنون مذاکره خلاصه ای از توضیحات دانلود پاورپوینت فنون مذاکره فنون مذاکره: انسان موجودی است اجتماعی.

دانلود بهترین و باکیفیت ترین پاورپوینت رایگان در مورد اصول ...

پاورپوینت رایگان در مورد اصول و فنون مذاکره موفق| پاورپوینت در مورد اصول و فنون ...

اسلایدهای درس اصول و فنون مذاکره - سبک زندگی ارزش آفرینانه

فیشر، راجر و ویلیام یوری (۱۳۷۵)، اصول و فنون مذاکره، مترجم مسعود حیدری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی. کابلی، علی، کارگاه آموزشی خلاقیت در اصول و فنون مذاکره.

دانلود پاورپوینت : فنون مذاکره

پاورپوینت فنون مذاکره ... نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و ... دانلود پاورپوینت : اصول ...

دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره - دلیران دنا

دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره : برای دانلود دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره روی لینک زیر کلیک نمایید.

فایل پاورپوینت استاد آقارضی-اصول و فنون مذاکره | دانشجویان ...

فایل پاورپوینت درس اصول و فنون مذاکره استاد آقا رضی دریافت با لینک مستقیم منبع ...

فایل پاورپوینت استاد آقارضی-اصول و فنون مذاکره | دانشجویان ...

فایل پاورپوینت درس اصول و فنون مذاکره استاد آقا رضی دریافت با لینک مستقیم منبع ...

اصول و فنون مذاکره+ppt - defiles.ir

اصول و فنون مذاکره+ppt - پاورپوینت فنون مذاکره خلاصه ای از توضیحات دانلود پاورپوینت فنون مذاکره فنون مذاکره: انسان موجودی است اجتماعی.

دانلود پایان نامه اصول و فنون مذاکرات تجاری - دانلود رایگان

دانلود رایگان ارتباطات غير کلامي, ارتباطات کلامي, اصول اساسي مذاکره, انعقاد قرارداد ...

دانلود پاورپوینت : فنون مذاکرات تجاری 610 اسلاید

دانلود پاورپوینت فنون ... پاورپوینت های بازاریابی و ... روش مذاکره مبتنی بر اصول

دانلود فایلهای PDF و اسلایدهای مرتبط با اصول و فنون مذاکره ...

دانلود فایل pdf پاورپوینت اصول و فنون مذاکره (۱۴ اسلاید – حجم 2,4 مگابایت) برای دانلود فایل های صوتی رایگان آموزش مذاکره می‌توانید به صفحه رادیو مذاکره مراجعه کنید.

فایل پاورپوینت استاد آقارضی-اصول و فنون مذاکره | دانشجویان ...

فایل پاورپوینت درس اصول و فنون مذاکره استاد آقا رضی دریافت با لینک مستقیم منبع ...

فایل پاورپوینت استاد آقارضی-اصول و فنون مذاکره | دانشجویان ...

فایل پاورپوینت درس اصول و فنون مذاکره استاد آقا رضی دریافت با لینک مستقیم منبع ...

تحقیق در مورد روشهاي آموزش زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه

پاورپوینت فشار خون بالا H.T.n

ز نبورداری به زبان ساده

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره ایزولاسیون(عایق کاری)

مقاله درمورد. تاریخچه گرافیک 32 ص

پاورپوینت درمورد حرکت شتابدار

تحقیق در مورد كار ايرالكو

تحقیق در مورد درجات ایمان

تحقیق در مورد درجات ایمان

پاورپوینت درباره مدیریت حافظه – قطعه بندی