دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد ضرورت تدوین استراتژی های فرهنگی جهت تأمین امنیت ملی در ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد ضرورت تدوین استراتژی های فرهنگی جهت تأمین امنیت ملی در ایران با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 19 صفحه آم

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد ضرورت تدوین استراتژی های فرهنگی جهت تأمین امنیت ملی در ایران
عنوان : ضرورت تدوین استراتژی های فرهنگی جهت تأمین امنیت ملی در ایران
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 19 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
★ منابع تحقیق از مراجع علمی انگلیسی است .
فهرست :

چکیده 4
مقدمه 4
امنیت ملّی و مفهوم آن 5
گفتمان سنتی 6
گفتمان مدرن 6
گفتمان پُست مدرنی 7
اهداف امنیت ملّی 8
استراتژی و تحول در مفهوم آن 8
انواع و سطوح استراتژی 9
امنیت ملی و توسعه فرهنگی 9
چگونگی ارتباط مؤلفه‌های فرهنگی و امنیت ملّی 10
فرهنگ عامه 10
فرهنگ سیاسی 11
عناصر ایدئولوژیک 12
تهدیدات فرهنگی و امنیت ملی 13
تهدید سیاسی 14
دیدگاه نظری امنیت مبتنی بر توسعه فرهنگی 15
پاره‌ای از راهبردهای فرهنگ امنیت ملّی 15
نتیجه گیری 17
پی‌نوشت‌ها 17
منابع 18چکیده :
با هدف تبیین ضرورت اتخاذ استراتژی‌های غیرنظامی جهت ایجاد امنیت ملّی در عصر حاضر، نوشتار حاضر، نخست امنیت ملی و مفهوم آن را در سه گفتمان سنتی، مدرن و پسامدرن مطرح می‌کند، سپس اهداف امنیت ملّی را توصیف نموده و در ادامه سیر تحول در مفهوم استراتژی از قالب سنتی به سمت مفاهیم نوین را تشریح می‌نماید. در نهایت، انواع استراتژی در سطوح پنج گانه: کلان، صحنه عملیات، عملیاتی، تاکتیکی و فنی معرفی گشته و گونه‌های هشت گانه استراتژی‌های کلان امنیت ملّی معرفی خواهد شد. در این مقاله ضمن تأکید بر دیدگاه امنیت ملّی مبتنی بر توسعه فرهنگی، سعی می‌شود ارتباط میان مؤلفه‌های فرهنگی و امنیت ملّی تشریح گشته و به دنبال آن تهدیدات فرهنگی امنیت ملّی و نهایتاً راهبردهای مناسب جهت عملی نمودن دیدگاه توسعه فرهنگی امنیت ملّی ارائه شود.
مقدمه :
از نوشته‌های اکثر محققین روابط بین الملل چنین استنباط می‌شود که منافع ملّی، بقاء کشور، صیانت ذات کشور و امنیت ملّی واژه‌های مختلفی هستند که تماماً متوجه یک معنی واحد یعنی حفظ وضع موجود است. منظور از «خود» که حفظ آن امنیت ملّی به شمار می‌آید عبارت است از چهار ارزش: حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم سیاسی و اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور (بهزادی، 1368: 101). به تعبیر دیگر امنیت ملّی یکی از پدیده‌های جغرافیای سیاست است که برای هر کشور به عنوان ضروری‌ترین نیاز و مهم‌ترین ارزش تلقی می‌شود؛ به گونه‌ای که هر حکومتی، سیاست‌ها و راهبردهای خود را در جهت نیل به امنیت ملّی و حفظ آن اتخاذ و توجیه می‌نماید. امنیت ملّی به مفهوم وجود شرایطی است که افراد ملت نسبت به سلامت جان، مال، معیشت، ناموس، عقاید، حقوق اساسی، مقدّسات، حفظ تمامیت ارضی کشور، حفظ استقلال، حفظ اقتدار و اعتبار ملّی، حفظ نهادها و ثروت‌های ملّی و به طور کلی تأمین همه ارزش‌هایی که در گستره چتر منافع ملّی قرار دارند، به طور نسبی اطمینان حاصل کنند (تهامی، 1378: 19). برژنیسکی معتقد است: «منظور از امنیت ملّی، امنیت نظامی صرف نیست؛ گرچه قدرت نظامی یکی از ابعاد مهم رقابت تاریخی آمریکا و شوروی بود، در عوض معتقدم که امنیت ملّی ملاحظات بیشتری را دربر می‌گیرد. از جمله: زمامداری سیاسی، قدرت اقتصادی، نوآوری تکنولوژیکی، حیات ایدئولوژیکی و غیره، تلاش برای نیل به امنیت ملّی بدون عنایت به چنین ملاحظاتی چندان مؤثر نخواهد بود و احتمالاً به شکست می‌انجامد» (برژینسکی، 1369: 3).
منابع :

1. ازغندی، علیرضا، «جامعه مدنی و خلقیات ما ایرانیان»، مجموعه مقالات، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران: 1376.
2. بصیری، محمدعلی، «تحولات مفهوم امنیت ملّی»، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 4، 1381.
3. بهزادی، حمید، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران: انتشارات دهخدا، 1368.
4. برژینسکی، زیبگینو، در جستجوی امنیت ملّی،‌ترجمه ابراهیم خلیلی، تهران: نشر سفیر، 1369.
5. بوزان، باری، مردم، دولت‌ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
6. بوزان، باری، «آشنایی با مکتب کپنهاک در حوزه مطالعات امنیتی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره9، تهران: 1379.
7. بشیریه، حسین، توسعه فرهنگ، نامه فرهنگ، تهران: 1381.
8. تاجیک، محمدرضا، جامعه امن در گفتمان خاتمی، چاپ اول، تهران: نشر نی، 1379.
9. تهامی، سیدمجتبی، «قدرت سیاسی و امنیت ملّی»، فصلنامه دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفع ملّی، شماره اول، 1378.
10. تاجیک، محمدرضا، مدیریت بحران، چاپ اول، تهران: نشر فرهنگ گفتمان، 1380.
11. سنجابی، علیرضا، استراتژی و قدرت نظامی، چاپ اول، تهران: نشر پاژنگ، 1375.
12. سایق، یزید، امنیت در کشورهای در حال توسعه،‌ترجمه مصطفی ایمانی و ...، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1377.
13. شریف، محمدرضا، انقلاب آرام؛ درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران، چاپ اول، تهران: نشر روزبه، 1381.
14. صالحی امیری، سیدرضا، مجموعه مباحث ارائه شده در کلاس، 1385.
15. روشندل، جلیل، امنیت ملّی و نظام بین المللی، تهران: انتشارات سمت، 1374.
16. لطیفیان، سعیده، استراتژی و روش‌های برنامه ریزی استراتژیک، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1376.
17. ثقفی عامری، ناصر، استراتژی و تحولات ژئوپلتیک پس از دوران جنگ سرد، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373.
18. عطارپور، اردلان، توهم، توطئه، چاپ اول، تهران: جستجو، 1378.
19. کالینز، جان ام، استراتژی بزرگ، اصول و رویه‌ها،‌ترجمه کوروش بایندر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373.
20. ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملّی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: 1379.
21. محمدی، مجید، موانع رشد جامعه مدنی در ایران، مجله کیان، شماره 33، آبان و آذر 1375.
22. Klasskhort and N trager (eds), Economic Issues and Natial Security, first edition, Lawrence, university press of Kansas 1977.
23. Webester's third New International Dictionalry, spring field, MA: Merriam, webester. 1993.منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


ضرورت تدوین استراتژی های فرهنگی جهت تأمین امنیت ملی در ایران


فایل تحقیقضرورت


ضرورت تدوین


تدوین


تدوین استراتژی


استراتژی


ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت نقد سوئیت

پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی و جذب و گزینش در سازمانها،180 اسلاید،pptx

پاورپوینت مدیریت تولید

دانلود آموزش حذف frp سامسونگ G920t در حالت دانلود مد با باکس اختاپوس بدون پاک شدن اطلاعات با اندروید6 با لینک مستقیم